Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 03-06-2021

Sag nr. FV2021-115 Jens Kristiansen

Danske Tandplejere for A mod Tandlægeforeningen for X Tandlægeklinik

Berettiget at bortvise medarbejder, idet medarbejderen havde udvist voldsom og truende adfærd.