Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 14-06-2021

Sag nr. 2020-659

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Privat, Teknisk Landsforbund, Fagligt Fælles Forbund, Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod Nordtec-Optomatic A/S

Nordtec-Optomatic A/S var i forbindelse med en fusion med BEC ApS, hvor Nordtec-Opto-matic var fortsættende selskab, berettiget til i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a at frasige sig overenskomster, der på fusionstidspunktet gjaldt for BEC. Det fandtes ikke godtgjort, at der forinden fusionen var arbejdsretlig identitet mellem Nordtec-Optomatic og BEC.