Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 16-09-2021

Sag nr. 2020-1624 Lene Pagter Kristensen

Dansk Psykolog Forening for A mod Kommunernes Landsforening for X Kommune

X Kommune havde levet op til sine forpligtelser til at undersøge, om A kunne omplaceres til en anden stilling, og usaglige hensyn kunne ikke antages at have spillet en rolle ved opsigelsen af A.