Spring over hovedmenu

Dom af 24-06-2022

2021-6138 (tidl. 2021-8)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Danmark for HK Privat mod Tandlægeforeningen, X Tandplejecenter I/S, tandlæge A og tandlæge B

Tandlæges ytringer på Facebook om lønregulering var ikke en opfordring til overenskomstbrud og udgjorde ikke organisationsfjendtlig adfærd

Arbejdsrettens dom af 24. juni 2022

Sag 2021-6138

Referencer: Overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger 2020-2023: § 10, og protokollat nr. 15 af 5. marts 2020 om minimallønsatser og forskudttidstillæg mellem Tandlægeforeningen og HK Privat.

 

Resumé:

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Danmark for HK Privat mod Tandlægeforeningen, X Tandplejecenter I/S, tandlæge A og tandlæge B.

 

Sagen angik, om de indklagede havde udvist bodspådragende organisationsfjendtlig adfærd ved at undergrave en bestemmelse i overenskomsten 2020-2023 mellem Tandlægeforeningen og HK Privat om forbud mod at modregne overenskomstmæssige lønstigninger i klinikassistenters personlige tillæg.

 

Det fremgik af sagen bl.a., at A havde fremsat en række ytringer i en facebookgruppe for klinikejere som led i en debat om et netop opnået forhandlingsresultat mellem Tandlægeforeningen og HK Privat om overenskomstfornyelse, og som A havde været med til at forhandle på Tandlægeforeningens vegne.

 

Arbejdsretten fandt, at A’s ytringer i den sammenhæng, hvori de var fremsat, ikke kunne forstås som en opfordring eller tilslutning til at mod­regne løn­stig­ninger i per­son­lige tillæg i strid med overenskomstens forbud herimod.

 

Arbejdsretten fandt endvidere, at Tandlægeforeningen, som kort forinden på sin hjemmeside havde oplyst, at man på kli­nik­as­sistentområdet ikke måtte modregne overenskomst­mæs­sige lønstigninger i per­son­lige tillæg, ikke på sin hjemmeside eller på anden måde i øvrigt havde udvist organisationsfjendtlig adfærd som anført af HK Privat.

 

Ingen af de indklagede havde således udvist overenskomstfjendtlig adfærd, og de blev derfor frifundet.