Spring over hovedmenu

Dom af 07-04-2022

Sag nr.: 2022-433

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Dansk Sygeplejeråd mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden

Der var dokumenteret et betydeligt antal overtrædelser af en række bestemmelser i arbejdstidsaftalen indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd m.fl. for 2016-2018 for så vidt angår sygeplejersker ansat på Rigshospitalet i perioden fra den 1. januar 2016 til og med 1. kvartal 2018.

Overtrædelserne angik bl.a. for kort hviletid mellem vagter og hhv. for korte og for lange vagter.

Arbejdsretten pålagde Region Hovedstaden en bod på 250.000 kr.