Spring over hovedmenu

Dom af 09-11-2022

2021-6079 (tidl. 2021-497)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI – DIO I for X

Sag nr. 2021-6079 (tidl. sagsnr. 2021-497)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund
(advokat Lene Casadepax)
mod
Dansk Arbejdsgiverforening for DI – DIO I
for
X A/S
(advokat Elisabeth la Cour)

Virksomheds opsigelse af et medlem af Fagligt Fælles var en organisationsfjendtlig handling. Virksomheden skulle betale en bod på 100.000 kr.

Sagen angik, om en virksomheds opsigelse af et medlem af Fagligt Fælles Forbund var en organisationsfjendtlig handling.

Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at opsigelsen af A var begrundet i, at han havde medvirket ved valget af tillidsrepræsentant. Opsigelsen af ham udgjorde derfor en organisationsfjendtlig handling i strid med Hovedaftalens § 1 mellem DA og LO.

Arbejdsretten fandt herefter, at virksomheden skulle betale bod til Fagligt Fælles Forbund, jf. arbejdsretslovens § 12. Efter overtrædelsens karakter fastsattes boden til 100.000 kr.