Spring over hovedmenu

Retsbog af 07-09-2022

Sag nr. 2022-240 Tine Vuust

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A og B mod X ApS

Arbejdsretten udtalte, at det er mest nærliggende at forstå § 122, stk. 4, 5. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats således, at Arbejdsretten er kompetent til at træffe afgørelse i tvister om løn og arbejdsvilkår i fleksjobbet i sager, hvor der forelå i hvert fald én relevant sammenlignelig overenskomst på området, selvom parterne ved indgåelse af aftale om ansættelse i fleksjob ikke har taget udgangspunkt heri.
Da der med Industriens Overenskomst havde foreligget en relevant sammenlignelig overenskomst på området, kunne to tidligere fleksjobberes krav om bl.a. efterbetaling af løn i overensstemmelse med denne overenskomst behandles ved Arbejdsretten.