Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-04-2022

Sag nr. 2021-876 Lars Hjortnæs

DJØF for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sagen angår i første række, om indklagedes afskedigelse af klager den 25. februar 2021 var urimelig og ikke begrundet i klagers eller indklagedes forhold. I givet fald er der endvidere spørgsmål om godtgørelse.