Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-10-2022

Sag nr. 2022-551 Tine Vuust

Kristelig Arbejdsgiverforening mod Det Faglige Hus

Sagen angår fortolkning af § 15, stk. 8, i Den tværfaglige overenskomst, hovedoverenskomst, 2019-2022, indgået mellem Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus.