Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-12-2022

Sag nr. 2022-1108 Børge Dahl

Malerforbundet i Danmark mod Dansk Industri Overenskomst III for Ommen A/S

Sagen angår broarbejde i form af vedligeholdelse af en bros stålkonstruktion. Spørgsmålet er,
om sådant arbejde kan udføres under Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk
Industri Overenskomst III (DIO III) og Fagligt Fælles Forbund (3F) eller skal udføres under
Maleroverenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og DIO III.