Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-05-2022

Sag nr. 2022-228 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for et tømrersjak v/tømrersvend A mod DIO III for A/S Julius Nielsen & Søn

Sagen angår et anciennitetstillæg til timelønnen. Spørgsmålet er, om anciennitetstillægget, når det under udførelse af arbejde på akkord er udbetalt løbende sammen med timelønnen, ligesom timelønnen skal fratrækkes akkordopgørelsen eller kun kan fratrækkes i akkordoverskuddet, hvis det er aftalt.