Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-04-2022

Sag nr. 2021-304 Jon Stokholm

Ergoterapeutforeningen for A mod Kommunernes Landsforening for Faaborg-Midtfyn Kommune
Biintervenient til støtte for Kommunernes Landsforening: Lærernes Centralorganisation

Sagen vedrører en uenighed om indplacering af ergoterapeut A under ergoterapeut-overenskomsten eller under LC-overenskomsten.