Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-09-2022

Sag nr. 2022-641 Børge Dahl

FOA Fag og Arbejde for A mod Københavns Kommune

Sagen angår bortvisning af en social- og sundhedsassistent for at have forladt sin arbejdsplads på et plejehjem ved normal arbejdstids ophør i strid med et pålæg om overarbejde. Hovedspørgsmålet er, om bortvisningen var berettiget. Sagen angår bortvisning af en social- og sundhedsassistent for at have forladt sin arbejdsplads på et plejehjem ved normal arbejdstids ophør i strid med et pålæg om overarbejde. Hovedspørgsmålet er, om bortvisningen var berettiget.