Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-03-2022

Sag nr. 2021-1209 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen for A mod DI/Dansk Industri for Danske Fragtmænd A/S

Sagen angår en bortvisning som følge af nægtelse af at udføre overarbejde. Spørgsmålet er, om bortvisningen har været berettiget.