Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-01-2022

Sag nr. 2021-694 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for 3F/BJMF for A mod DI Overenskomst I for X A/S

Sagen angår den til Isoleringsoverenskomsten knyttede Prisliste for teknisk isolering Øst 2020-2023. Spørgsmålet er, om isolering af rør af en vis størrelse med et bestemt materiale i Prislisten er prissat ud fra størrelsen af rørets overflade eller ud fra, hvor stort et stykke isoleringsmateriale der skal til for at beklæde røret.