Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-12-2022

Sag nr. 2022-1052 Oliver Talevski

Metal Maritime og 3F Sømændene mod Færgerederierne for Molslinjen A/S

Natskibsassistenter, der gør tjeneste ved Molslinjen på Kattegat om natten, har ikke krav på smudstillæg efter protokollatet herom.