Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-08-2022

Sag nr. 2021-644 Poul Søgaard

DJØF som mandatar for A mod KL for X Kommune

Sagen angår spørgsmålet, om A, der i perioden fra 1. september 2009 til 30. september 2019 var ansat som UU-vejleder i X Kommune, har krav på rådighedstillæg i medfør af § 7 i overenskomst for akademikere ansat i kommuner, indgået mellem KL og organisationerne i Akademikerne, herunder DJØF (”Akademikeroverenskomsten”).