Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-02-2022

Sag nr. 2021-1166 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst III for UAB Trenita

Sagen angår en litauisk virksomheds udstationering af medarbejdere til udførelse tømrerarbejde på en byggeplads i Danmark. Under udførelsen af arbejdet indmeldte virksomheden sig i den danske arbejdsgiverorganisation Dansk Industri Overenskomst III. Som medlem af denne arbejdsgiverorganisation har virksomheden forpligtet sig til at aflønne sine udstationerede medarbejdere i overensstemmelse med den kollektive overenskomst, Byggeoverenskomsten (i det følgende Overenskomsten), som Dansk Industri Overenskomst III (tidligere Dansk Byggeri) har indgået med fagforeningen Fagligt Fælles Forbund. Spørgsmålet under sagen er, om virksomheden har aflønnet sine medarbejdere i overensstemmelse med Overenskomsten, eller om virksomheden har betalt de udstationerede medarbejdere for lidt, med den virkning, at fagforeningen kan forlange det beløb betalt, som virksomheden har sparet ved at betale sine medarbejdere mindre end, hvad virksomheden var forpligtet til mindst at betale efter Overenskomsten.
2.