Spring over hovedmenu

Kendelse af 24-10-2022

Sag nr. 2022-744 Anne Louise Bormann

Gymnasieskolernes Lærerforening For A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen For Gymnasium 1

Gymnasielærer blev afskediget på grund af nedskæringer, mens hun var på orlov for at passe sin søn, der havde flere psykiske lidelser. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at afskedigelsen helt eller delvist var begrundet i sønnens lidelser eller i hendes fravær. Der var herefter ikke anledning til at tage stilling til, om en eventuel indirekte forskelsbehandling over for en person, der ikke selv er handicappet, men som har en omsorgsforpligtelse over for et handicappet barn, er omfattet af forskelsbehandlingsloven.