Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-02-2022

Sag nr. 2021-502 Jørgen Steen Sørensen

Dansk Skuespillerforbund som mandatar for A mod Det Ny ApS

Sagen angår beregningen af den periode, hvor en sygemeldt ansat kan oppebære løn efter § 14, stk. 1, 1. pkt., i overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater.