Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-11-2022

Sag nr. 2022-783 Jon Stokholm

3 F – Fagligt Fælles Forbund for A mod DI for Persolit Entreprenørfirma A/S

Sagen vedrører fortolkningen af Isoleringsoverenskomsten 2020-2023 afsnit om ”Almindelige akkordbestemmelser” punkt 9 – varmetillæg. Spørgsmålet er, om timelønnede medarbejdere har krav på tillæg ved isolering af varme brønde og varmtvandsbrønde, når der er varme på anlægget.