Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-10-2022

Sag nr. 2021-1333 Jørgen Steen Sørensen

FOA – Fag og Arbejde for A mod Kommune 1

Sagen angår, om Kommune 1 har haft sagligt grundlag for at afskedige A fra hans stilling som pædagogisk leder i kommunen (Daginstitution 1) på grund af senfølger efter smitte med Covid-19.