Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-09-2022

Sag nr. 2022-986 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri, DIO III for Viktech P/S

Sagen angår aftaler med polske tømrere om varierende ugentlig arbejdstid indgået for en periode på et år. I aftaleperioden på et år har der været lange perioder uden arbejde, således at det gennemsnitlige ugentlige timetal for året blev betydeligt under 37. Hovedspørgsmålet er, om aftalerne skal anses for at have været uden realitet.

Der er endvidere spørgsmål om, hvorvidt de pågældende medarbejdere i forbindelse med arbejde på en byggeplads i Randers havde krav på betaling af kostpenge og udepenge til småfornødenheder.