Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-01-2022

Sag nr. 2021-305 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver (DEA) For Søstrene Grenes Import A/S

Tvisten i sagen angår, om det arbejde, som udføres i Søstrene Grenes lagerlokaler beliggende X-adresse, er omfattet af det faglige gyldighedsområde for Lageroverenskomsten mellem DEA og 3F Transportgruppen (klagers opfattelse), eller om det er omfattet af HK Funktionæroverenskomsten (indklagedes opfattelse).