Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-10-2022

Sag nr. 2021-1037 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund for A mod Danske Anlægsgartnere For Virksomhed 1

Sagen angår, om klager, A, under sin graviditet var fraværsmeldt i henhold til barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og dermed havde krav på fuld løn, eller om hun var sygemeldt i henhold til barselslovens § 6, stk. 2, nr.1, med deraf følgende ret til sygeløn efter overenskomsten for anlægsgartnerarbejde.