Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-10-2022

Sag nr. 2022-1127 Lene Pagter Kristensen

3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) mod DI (DIO III) for Rhomberg Bahntechnik GmbH

Tvisten i sagen angår, om det er i overensstemmelse med Jord- og Betonoverenskomsten at kombinere bestemmelserne i § 9 om variabel ugentlig arbejdstid med bestemmelserne i § 17 om overarbejde, således at der ikke er noget i vejen for, at en arbejdsdag, som i forvejen er aftalt længere end
sædvanligt qua en aftale om varierende ugentlige arbejdstimer, kan overstige 10 timer dagligt, hvis
aftalen kombineres med reglerne om overarbejde.