Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-03-2022

Sag nr. 2021-1075 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund, Industrigruppen (Emballage) og HK Privat mod DI Overenskomst I v/DI (Emballageindustrien)

Sagen angår anvendelsen af midler, som er indbetalt af virksomhederne i Emballageindustrien til branchens kompetenceudviklingsfond. Hovedspørgsmålet er, om overenskomstreguleringen af fondens anvendelse af midlerne indebærer, at en ansøgning om støtte til uddannelse, som opfylder Overenskomstens betingelser for støtte, skal imødekommes, medmindre der er enighed i fondens bestyrelse om at give afslag.