Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-05-2022

Sag nr. 2021-1030 Lars Hjortnæs

3F Privat, Service, Hotel og Restaurant mod DI Overenskomst II (Servicebranchens Arbejdsgiverforening – SBA)

Sagen angår forståelsen af en bestemmelse i Kantineoverenskomsten om, at medarbejdere kan opsiges med forkortet varsel i forbindelse med ferielukninger af kantiner mv. Spørgsmålet er, hvilke former for lukning der giver arbejdsgiveren ret til at opsige kantinemedarbejdere med forkortet varsel.