Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-05-2022

Sag nr. 2021-825 Oliver Talevski

CO-industri for 3F Industrigruppen for Klub Menzies mod DI Overenskomst I for Menzies Aviation (Denmark) A/S

Spørgsmålet var, om en opsigelsesbestemmelse i en lokalaftale var i overensstemmelse med Industriens Overenskomst. Hvis det ikke var tilfældet, var spørgsmålet, hvad retsvirkningen heraf skulle være.