Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-03-2022

Sag nr. 2021-573 Lotte Wetterling

FOA for A mod Dansk Erhverv for LOBPA

Sagen angår fortolkning af overenskomsten for handicaphjælpere mellem Dansk Erhverv og FOA i forhold til spørgsmål om beregning af anciennitet for A, da hun blev opsagt fra sin stilling som handicaphjælper.