Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-04-2022

Sag nr. 2020-1302 Lars Hjortnæs

Forhandlingsfællesskabet HK Kommunal som mandatar for A mod KL som mandatar for I/S Vestforbrænding

Sagens hovedspørgsmål er, om det på grund af tvingende årsager var berettiget, at I/S Vestforbrænding den 9. september 2019 bortviste A, der var tillidsrepræsentant på virksomheden.