Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-07-2022

Sag nr. 2021-1094 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for Privat Service, Hotel og Restauration tillige for medlem A (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver tillige for Fa. Jansens Rengøringsservice v/B CVR-nr. 25 30 92 78

Sagen udspringer af rengøring af nybyggede lejligheder efter håndværkere udført af klagers medlem for den indklagede virksomhed. Spørgsmålet er, om sådant arbejde skal aflønnes efter Serviceoverenskomstens regler om præstationsløn.