Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 26-07-2020

Sag nr. 2021-1143 Børge Dahl

Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestre for Connection Group ApS

Sagen angår et vikarbureaus aflønning af udenlandsk arbejdskraft. Hovedspørgsmålet er, om der er ført fornødent bevis for eksistensen af en lokalaftale om timeløn i brugervirksomheden.