Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-10-2022

Sag nr. 2022-833 Jens Kristiansen

Lærernes Centralorganisation mod Skatteministeriet for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Sagen angår forståelsen af reglerne om løntillæg i § 4, stk. 1, i organisationsaftalen for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU). Spørgsmålet er, om alle lærere, som underviser i almene fag ved FGU, herunder i Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære (PASE), har ret til et løntillæg efter organisationsaftalens § 4, stk. 1.