Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-09-2022

Sag nr. 2022-303 Anne Louise Bormann

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn For Region Sjælland og Region Midtjylland

I 2015 blev overenskomst om løn- og arbejdsforhold for erhvervsuddannede serviceassistenter og serviceassistentelever (serviceassistentoverenskomsten) udvidet til også at omfatte ufaglærte serviceassistenter. Efter overenskomsten er det som udgangspunkt et krav, at ufaglærte efter to års sammenhængende ansættelse påbegynder uddannelsen til serviceassistent. Region Sjælland og Region Midtjylland havde i en række tilfælde ansat ufaglærte i tidsbegrænsede stillinger og i vikariater, og 3F gjorde indsigelse herimod med den begrundelse, at det var i strid med overenskomsten, idet sådanne ansættelse ikke som krævet førte til et tilbud om uddannelse. Voldgiftsretten fandt, at overenskomsten ikke var til hinder for, at ufaglærte blev ansat i tidsbegrænsede stillinger eller vikariater.