Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-07-2022

Sag nr. 2021-140 Børge Dahl

Dansk Metal mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark

Sagen angår den tid, som håndværkere ansat på et hospital bruger til at skifte til og fra hospitalets arbejdstøj på hospitalet. Spørgsmålet er, om omklædning skal foregå i den normale arbejdstid eller kan foregå uden for den normale arbejdstid, og om omklædningstiden i sidstnævnte fald skal vederlægges særskilt som arbejdstid eller må anses for vederlagt gennem lønnen for arbejdet i den normale arbejdstid.