Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-09-2022

Sag nr. 2021-1339 Oliver Talevski

CO10 for Forbund 1 for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Styrelse 1 ved Styrelse 2

 Afskedigelse som følge af navnlig forkert arbejdstidsregistrering var uproportional og dermed usaglig og udløste en godtgørelse.