Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-03-2022

Sag nr. 2021-714 Børge Dahl

DM for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

Sagen angår en professionshøjskoles tildeling af en advarsel til en tillidsrepræsentant for systematisk at have modarbejdet ledelsen og ikke have respekteret den almindelige ledelsesret. Hovedspørgsmålet under sagen er, om dette var berettiget.