Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-03-2022

Sag nr. 2021-777 Mads Bundgaard Larsen

Forsikringsforbundet for A mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Alm. Brand Forsikring A/S

Sagen angår, om det var berettiget, at A blev bortvist den 20. januar 2021. Hvis bortvisningen ikke var berettiget, angår sagen endvidere spørgsmålet, om A ud over løn i opsigelsesperioden har krav på godtgørelse for usaglig opsigelse, jf. § 10, stk. 4 og 5, i overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet.