Spring over hovedmenu

Protokollat af 07-04-2022

Sag nr. 2021-1268

HK Danmark som mandatar for A mod 3F Aarhus Rymarken

Sagen angår, om klager har krav på godtgørelse for usaglig opsigelse og for mangelfuldt ansættelsesbevis.