Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 17-03-2022

Sag nr. 2021-670 Lene Pagter Kristensen

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I for Lantmännen Schulstad A/S

Tvist om, hvorvidt en medarbejder omfattet af Den Fødevareindustrielle Overenskomst, som bliver syg forud for varslet overarbejde, har krav på, at betaling for overarbejdet skal indgå i beregningen af sygeløn, uanset om medarbejderens arbejdstid den pågældende uge er over eller under 37 timer.


Der er endvidere tvist om, hvorvidt klager under denne sag kan nedlægge en subsidiær påstand alene omfattende medarbejdere beskæftiget inden for kødindustrien.