Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 22-08-2022

Sag nr. 2021-1264 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Falcks Redningskorps A/S

Der er under denne sag tvist om, hvorvidt en række nærmere angivne opgaver udført før og efter en vagt, herunder omklædning, udgør arbejdstid, som kan forlanges vederlagt ud over lønnen for arbejdet i den normale arbejdstid