Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 28-02-2022

Sag nr. 2019.0046 Lene Pagter Kristensen

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane mod AIR Greenland

Der er under denne sag tvist om forståelsen af § 3.4.1 i parternes overenskomst, som er sålydende: ”Alle kabinebesætningsmedlemmer kan maksimalt scheduleres til 50 timers planlagt arbejdstid pr. kalenderuge. Standby og Airport standby tæller fuld tid i den planlagte arbejdstid. Dette indebærer, at alt cabincrew relateret arbejde indgår i de 50 timer.”