Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 05-05-2022

Sag nr. 2021-1138 Lene Pagter Kristensen

Forsikringsforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Tvisten i sagen angår, om et medlem af Forsikringsforbundet, som er ansat i en af FA´s medlemsvirksomheder, men hvis materielle ansættelsesvilkår ikke er reguleret i parternes overenskomst, nyder beskyttelse i henhold til § 3 i Tillidsrepræsentantaftalen indgået mellem FA og Forsikringsforbundet