Spring over hovedmenu

Retsbog af 14-02-2022

Sag nr. 2022-344 Hanne Schmidt

Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I for SAS Ground Handling Denmark A/S mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af dette forbund

Sagen omhandler bagage-personalets overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.