Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 15-07-2022

Sag nr. 2022-663 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod DI Overenskomst III (DIO III) for Storstroem Bridge Joint Venture I/S

Sagen angår arbejde på forskudt tid på hold, som afløser hinanden. Spørgsmålet er, om en arbejdsgiver efter Bygge- og Anlægsoverenskomstens bestemmelser om arbejde på forskudt tid kan etablere døgndrift på en maskine ved at lade tre medarbejdere arbejde på faste daglige arbejdstider, som følger efter hinanden, eller om en sådan tilrettelæggelse af arbejdet er omfattet af overenskomstens bestemmelser om holddriftsarbejde.