Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 18-07-2022

Sag nr. 2021-1255 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for A og B mod Kooperationen for Hustømrerne A/S

Sagen angår to akkordansatte medarbejdere, som efter at have varslet deres arbejdsgiver om henholdsvis fædreorlov og fædre- og forældreorlov blev nedmandet ved afslutningen af den akkord, de var ansat på, uden samtidig at modtage tilbud om deltagelse i en ny akkord.
Spørgsmålet er, om der herved er sket afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9, subsidiært om der er sket forskelsbehandling i strid med ligebehandlingslovens § 2.