Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 31-08-2022

Sag nr. 2022-394 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI Dansk Industri for ISS Facility Services A/S

Sagen angår bestemmelsen i Serviceoverenskomsten om, at tillidsrepræsentanten ved forestående ansættelser og afskedigelser skal holdes bedst muligt orienteret herom. Hovedspørgsmålet er, hvad tillidsrepræsentanten ved afskedigelser skal orienteres om hvornår. Der er endvidere spørgsmål om, hvad der menes med udtrykket ”systematisk brud på bestemmelsen”.