Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 06-09-2022

Sag nr. 2021-812 Børge Dahl

FOA mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver som mandatar for Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS

Sagen angår to medarbejderes ansættelsesforhold i den indklagede virksomhed. Spørgsmålet er, hvilken beskæftigelsesgrad – om nogen – de skal anses for ansat med fra angivne tidspunkter. Der er uenighed om, hvad de to medarbejdere hver især må anses for ansat til, både efter almindelige ansættelsesretlige regler og under hensyn til en overenskomstbestemmelse som i Fritvalgsoverenskomst 2020-2023, Landsoverenskomst om Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA, § 22, stk. 4, afsnit 2, hvorefter ”Der foretages ændring af den aftalte beskæftigelsesgrad, hvis der pålægges fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned”.