Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 17-05-2022

20211160

3F for A (advokat Claus Hanghøj) mod Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger for GRØN VÆKST A/S (advokat Claudia S. Mathiasen)

Resume

Sagen blev mundtligt forhandlet den 9. maj 2022 med højesteretsdommer Lars Hjortnæs som nævnsformand og opmand.